Δ. ΚΡΑΣΣΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ISO 22000:2005 (HACCP).

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΕΩΝ-CATERING

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ *  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ * 63200

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2373 0 65920 * ΚΙΝΗΤΟ: 6946 277 788

E-Mail: catering@halkidiki-catering.gr

www.halkidiki-catering.gr

www.facebook.com/halkidikicateringservices

 

Halkidiki Cαtering Services